Mago  Babyopera/Babyart (NO/KR) www.babyopera.no/mago

Mago

Babyopera/Babyart (NO/KR) www.babyopera.no/mago

OPEN CALL Korea – Nordic Connection program 2019

Danse- og teatersentrum søker 1 kompani/kunstner til Korea – Nordic Connection programmet for 2019

Kriterier

-       Profesjonell arbeidserfaring og interesse for temaene: Inkludering, Mangfold og Tilgang. (Inclusion, Diversity, Equity and Access)

-       Interesse for Koreansk scenekunst og villighet til å samarbeide med Koreanske deltakere.

-       Villighet til å dele erfaringer.

-       Høyt nivå på engelskspråklige kommunikasjonsevner.

Søknad

Søknadsfrist er 1 Juni 2019.

Vennligst gi en kort beskrivelse av kunstneriske praksis og interesse for temaene.

Søknad til geir@pahn.no mrk. «Korea - Nordic Connection program 2019»

Deltakere vil bli valgt av en internasjonal komité, og kontaktet før 12. juni 2019.

Program

19 - 20 august 2019 i Helsingfors, Finland

7 -1 3 oktober 2019 i Seoul, Korea under PAMS (Performing Arts Market i Seoul)

Støtte

Danse- og teatersentrum vil subsidiere valgte deltaker med reiser og overnatting.

For mer informasjon, kontakt Geir Lindahl, geir@pahn.no

Mer info om program og tidligere utgaver under Engelsk Open Call.

OPEN CALL Korea - Nordic Connection program 2019

Performing Arts Hub Norway are looking for a participant (one artist or company) to take part in the Korea - Nordic Connection program 2019.

Criterias

-       Professional work experience and interest in the topics: Inclusion, Diversity, Equity and Access.

-       Interest in Korean performing arts scene and willingness to collaborate with Korean participants

-       Willingness to share what learning experiences and outcomes with peers

-       High level of English language communication skills

Applications

Deadline 1 June 2019.

Please give a short discription of your artistic practice and interest for the topics.

Application to geir@pahn.no mrk. «Korea - Nordic Connection program 2019»

Participants will be selected by an international committee, and contacted before 12 June 2019

Program outline

Nordic research program 19 – 20 August 2019 in Helsinki, Finland

Korea research program 7 – 13 October 2019 in Seoul, Korea during PAMS (Performing Arts Market in Seoul)

Support

Performing Arts Hub Norway will subsidize the selected participants with travels and accommodation.

For more info contact Geir Lindahl, geir@pahn.no

About the program

The Connection program supports international exchanges and collaboration in Performing Arts. The exchange provides performing arts professionals with the opportunity to visit the corresponding country to gain market knowledge and a better understanding, and to find possibilities for future collaboration and exchange. In the aim of encouraging long-lasting creative exchanges and collaborations. The Korea – Nordic Connection program provides participants stepwise support from the research stage to project development stage, based on reciprocal cooperation with international partners.

Partners from the Nordic Countries: Dance Info Finland, CircusInfo Finland, Swedish Arts Council,, Performing Arts Hub Norway and Danish Agency for Culture and Palaces.

Partner from Korea: KAMS (Korea Arts Management Services)

Previouse prgram - Korea – Nordic Connection program 2017 - 2018

Korea – Nordic Connection program 2017-2018

Korea-Nordic Connection was an artist exchange program connection Korean and Nordic performing arts professionals working with young audiences (ages 0-18).

It aimed to build long-term artistic collaborations and exchanging networks between the countries.

The program had two periods

1. Matching performing arts professionals from the collaborating countries to meet during Showbox Festival in Oslo in November 2017 and during Assitej Korea International Summer Festival in Seoul in July 2018.

2. Possible co-productions or other activities.

Participants:

Artists/manager/producers from Korea.

Dong Youl UM - producer, Creative Factory MARU

Hee Sun KIM-freelance planner

Hong Seok CHIL-Director, Cultureholic co., Ltd

Hyeong Hee KIM Choreographer, Trust dance theatre

Hyun KIM-Artistic Director, Art group Obang

Kil Jun Lee -Producer, Brush Theatre LLC

Yunpubit (Jin Ah YUN) - Director, Image Hunter

Artists/manager/producers from the Nordic Countries.

Zebradans – Lisa Spets (Sweden)

Christina Lindgren (Norway)

Maiken Bruun-Aamodt (Denmark)

Daniel Bevensee (Denmark)

Riikka Siirala (Finland)

Kalle Lehto (Finland) Village