OPEN CALL NEW YORK 2019

Vi reiser til New York i januar 2019. I samarbeid med vår amerikanske partner Wayne Ashley og Future Perfect (http://futureperfectproductions.org/)  søker Danse- og teatersentrum kompanier som ønsker å arbeide aktivt med nettverk og promotering i det Nord-Amerikanske markedet.
 
Siden 2013 har vi arrangert «Satellite Meeting» på Scandinavia House, samt arrangert seminarer og nettverksmøter for den norske delegasjonen. Vi har også arbeidet mer målrettet mot festivalene som finner sted i NY og samlingspunktene ved disse. Gjennom rapporter fra deltakerne, og direkte resultater, ser vi at arbeidet gir gode muligheter til samarbeid med aktører i Nord-Amerika.
 
Vi vil være tilstede i New York i januar 2019 med en delegasjon norske kunstnere. Fokus blir på dialogen mellom det norske og det amerikanske scenekunstmiljøet gjennom vårt nettverksmøte «Satellite Meeting» samt annet program med nettverksarbeid i dagene før og etter.

En representant fra kompaniet må kunne være i NYC fra 04.- 08. Januar 2019. 

Satellite Meeting vil finne sted den søndag 6. januar. 

I Januar 2019 har vi lagt opp til følgende aktiviteter:
•  Satellite Meeting – på Scandinavia House - de norske kompaniene pitcher.
•  Future Perfect Seminar
•  Venue Tour – besøke nye og relevante scenekunstinstitusjoner i NY.
•  Nettverksarbeid under festivalene


SØKNAD
Innen 7. september 2018 ønsker vi en kort søknad der vi ber om følgende:

·         Har du vært med DTS på delegasjon til USA tidligere ber vi om en redegjørelse for kompaniets ambisjoner for Nord-Amerika, og ønsker for deltagelse i delegasjonen. Vi vil også gjerne høre om konkrete resultater fra tidligere deltagelse. 

·         Er det første gang du søker om å reise med DTS på nettverksdelegasjon ber vi også om en kort redegjørelse for internasjonale ambisjoner.


For mer informasjon,
ta gjerne kontakt med Christins Friis på 
christina@pahn.no
 
Beste hilsen,
Danse- og teatersentrum