Tony Tran and Antero Hein - schismogenesis (Photo: Zbigniew Ziggi Wantuch)

Tony Tran and Antero Hein - schismogenesis (Photo: Zbigniew Ziggi Wantuch)

OPEN CALL – PAMS 2019

Danse- og teatersentrum reiser med norske scenekunst-kompanier til PAMS i Seoul, Korea, 7-10 oktober 2019. http://pams.or.kr/

PAMS er et marked som arrangeres årlig, og er en viktig internasjonal møteplass for programmerere, journalister og andre profesjonelle innen scenekunstfeltet.

Vi søker fem (5) kompanier som ønsker å arbeide aktivt med nettverk og promotering i det Asiatiske og internasjonale markedet.

Søknad:
Innen 26. Juni 2019
ønsker vi en kort søknad der vi ber om følgende:

  • Har du vært med DTS på delegasjon til ASIA tidligere, ber vi om en kort redegjørelse for kompaniets ambisjoner for Asia, og ønsker for fortsatt deltagelse i delegasjonen. Vi vil også gjerne høre om konkrete resultater fra tidligere deltagelse. 

  • Er det første gang du søker om å reise med DTS på nettverksdelegasjon ber vi også om en kort redegjørelse for internasjonale ambisjoner og forventninger.

  • Link til søknadsskjema.

  • Danse- og teatersentrum vil kunne subsidiere hvert kompani med en andel til reise og opphold det forutsettes alltid en egenandel.

For mer informasjon, ta gjerne kontakt med Geir Lindahl på geir@pahn.no

OPEN CALL – PAMS 2019

Performing Arts Hub Norway are traveling with Norwegian companies to PAMS in Seoul, Korea, 7-10 October 2019. http://pams.or.kr/

PAMS is a market organized annually and is an important international meeting place for programmers, journalists and other professionals in the performing arts.

Performing Arts Hub Norway seeks five (5) companies that want to work actively with networks and promotion in the Asian and international market.

Application:

By June 26, 2019, we would like a brief application requesting the following:

  • If you have been with PAHN on a delegation to ASIA earlier, we ask for a brief account of the company's ambitions for Asia, and wish for continued participation in the delegation. We would also like to hear about concrete results from previous participation.

  • If it’s your first time applying to travel with PAHN on a network delegation, we also ask for a brief account of international ambitions and expectations.

  • Link to application.

  • PAHN will subsidize the selected companies with a travel grant.

For more information, feel free to contact Geir Lindahl at geir@pahn.no