OPEN CALL – TPAM 2019

Static Theater#2: When I am Talking to You I am Not Talking to You.  by Jingyi Wang.

Static Theater#2: When I am Talking to You I am Not Talking to You.

by Jingyi Wang.

Kjære scenekunstnere, 

Danse- og teatersentrum søker 3 kompanier/kunstnerskap som ønsker å være med i den Norske delegasjon under TPAM i Yokohama, Japan, 9-17 Februar 2019. www.tpam.or.jp

Det tas forbehold til endringer da denne open call sendes ut før Danse- og Teatersentrum prosjektmidler for 2019 er bekreftet.

TPAM er et møteplass som arrangeres årlig, endret navn fra marked til møteplass i 2011. Les mer: www.tpam.or.jp/info/en/about-us

Foreløpig norsk program under PAMS

# Gruppe møte hvor de 3 utvalgte kunstnere får mulighet til å presentere seg.

# Faglig program og nettverksbygging.

Ved deltagelse på TPAM er det viktig at kompaniene tenker langsiktig i forhold til Japan og ASIA som et potensielt marked for sitt kunstnerskap/kompani.

Søknad:

Innen 11. november 2018 ønsker vi en kort søknad der vi ber om følgende:

# Beskriv mål og ønsker en deltagelse ved TPAM. Det vil bl.a. være nødvendig å ha visittkort og god informasjon om kunstnerskap/kompani og forestillinger på engelsk.

# Beskrivelse av erfaring fra internasjonalt arbeid, ambisjoner og mål for videre internasjonal satsning. Spesielt vil det være viktig å belyse deres arbeid mot det Japanske og Asiatiske markedet.

Søknaden sendes til geir@pahn.no og merkes «TPAM 2019»

DTS vil kunne subsidiere hvert kompani med en andel til reise og opphold. Tas forbehold da DTS prosjektmidler for 2019 på dette tidspunkt ikke er bekreftet.

I forkant av messen vil det bli gitt informasjon om hva vi forventer av deltagelse på messen og under oppholdet.

Etter TPAM: Rapport til DTS senest 1 måned etter deltagelse. Dere vil motta et eget skjema.

For mer informasjon, ta gjerne kontakt med Geir Lindahl geir@pahn.no som deltok på TPAM 2018.

Finansiert av Utenriksdepartementet og Kulturdepartementet.