Reisestøtte scenekunstkritikere

 

Reisestøtte scenekunstkritikere - Seminar and workshop: Performing criticism globally & Dansekritikerrørsla

Aktive scenekunstkritikere kan søke reisestøtte fra Danse- og teatersentrum til seminar og workshop i Bergen i Oktober 2018 under OKTOBERDANS.

Det er seks reisestipend på kr 3000 pr. person 

Søknaden skal inneholde en kort beskrivelse av ditt virke som kritiker samt hvilken redaksjon du skriver for.
Søknad sendes til til geir@pahn.no Søknadsfrist: 10. oktober 2018 

BIT Teatergarasjen, Danse- og teatersentrum, Dansearena nord og Dansekritikerrørsla har inngått et samarbeid for å styrke situasjonen for scenekunstkritikk i Norge. Gjennom de siste 10-15 årene har antall aktører i feltet vokst; det har blitt etablert regionale kompetansesentre for dansekunst, det produseres stadig flere forestillinger som turnerer både nasjonalt og internasjonalt og det dannes nye festivaler og plattformer for scenekunst over hele landet.

Situasjonen for kritikken står i kontrast til utviklingen som er skissert. Kritikken er en avgjørende stemme for hvordan vi både artikulerer og dokumenterer kunst, for utviklingen av teori og diskurs, og i kritikk av scenekunst har kritikken og en viktig rolle som dokumentasjon for ettertiden.

Under Oktoberdans 2018 arrangerer vi i lys av dette et seminar om dansekritikk for norske og internasjonale kritikere, med mål om å bidra til et faglig løft.

Arrangementet er delt i to med en åpen forelesning rettet mot publikum, og en lukket workshop rettet mot kritikere. Den åpne forelesningen har som mål å øke kompetansen på scenekunst og koreografi - både innenfor og utenfor scenekunst feltet.

Den lukkede workshopen retter seg mot kritikere. Gjennom to workshop vil deltakerne jobbe med ulike måter å skrive om dansekunst på. Deltakerne vil få veiledning fra kritiker & redaktør Anette Therese Pettersen og danser & kritiker Snelle Ingrid Hall.

PROGRAM:

Torsdag 18. oktober // 14.00-16.00 // Visningsrommet USF

Presentasjon av støtteordninger for kritikk. Norsk Kulturråd og Bergen Kommune. Søknadsworkshop med Hild Borchgrevink. På norsk. Påmelding til hildbo(at)gmail.com

Fredag 19. oktober // 14.00-16.00 // Visningsrommet USF

Åpen forelesning med Lisa Reinheimer og Dirk Verhouven: Dance & Dare. På engelsk.

Påmelding til geir(at)pahn.no

Lørdag 20. oktober // 10.00-12.00

Åpen forelesning med Thomas Irmer og Ingri Midgard Fiksdal: On contextualisation. Ettersnakk med Irmer og Fiksdal, moderert av Anette Therese Pettersen.

Påmelding til geir(at)pahn.no

Lørdag 20. oktober // 15.00-17.00 // Sted TBC

Dansekritikerrørsla: Skriveworkshop for kritikere. Språk: engelsk og norsk. Påmelding til anepettersen(at)gmail.com

Søndag 21. oktober // 10.00-12.00 // Sted TBC

Dansekritikerrørsla. Skriveworkshop fortsetter.

Prosjektet Performing Criticism Globally ble initiert av Danse- og teatersentrum, Dansearena nord, Hild Borchgrevink, Anette Therese Pettersen, Festspillene i Nord-Norge og RAVNEDANS. Prosjektet er en del av Danse- og teatersentrums satsing på kulturell og kreativ næring.

De første seminarene ble arrangert under
Festspillene i Nord-Norge 2018
https://www.facebook.com/events/166699960678273/
RAVNEDANS 2018
https://www.facebook.com/events/360181367805124/

Videreføres nå i høst i samarbeid med BIT Teatergarasjen, Danse- og teatersentrum, Dansearena nord, Hild Borchgrevink, Anette Therese Pettersen og Dansekritikerrørsla under Oktorberdans 2018 i Bergen.